top of page

GDPR OCH PERSONUPPGIFTER

För att utöva föreningens verksamhet (undervisning) behöver vi spara och behandla personuppgifter om medlemar och elever, såsom namn, adress, kontaktuppgifter samt ålder och medborgarskap. I förekommande fall behandlar vi även uppgifter om elevens klass i annan skola.

Vi erhåller dessa uppgifter direkt från medlemmarna. Dessa personuppgifter kommer att sparas så länge eleven undervisas i skolföreningens regi. De personuppgifter vi förfogar över delas med de lärare och styrelsemedelmmar som behöver uppgifter rörande medlemmar och elever för att  kunna utföra sina respektive uppdrag i föreningens regi.


Vi följer gällande lagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Personuppgiftsansvarig är skolföreningens styrelse. Som medlem och/eller elev, har du rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig eller för att begära rättelse. Detta gör du enklast genom att kontakta oss via e-post. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten "Eidgenössische Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte" (EDÖB).

bottom of page