STYRELSEN

Styrelsen driver skolföreningen på uppdrag av föreningens medlemmar och arbetar på frivillig basis med planering, utveckling och organisation av verksamheten.

Om du vill veta mer om eller har synpunkter på styrelsens arbete är du välkommen att kontakta någon av ledamöterna eller delta i skolföreningens årsmöte i oktober.

Anders Nordin - Ordförande
ordforande@svenskaskolforeningen.ch
Cecilia Nilsson - Kassör
kassor@svenskaskolforeningen.ch
Rickard Lennström - Personal
personal@svenskaskolforeningen.ch
Annika Jönsson - Lärarrepresentant
annika@svenskaskolforeningen.ch
Caroline Roslund - Administration
administration@svenskaskolforeningen.ch
Jago Svensson - Webb och IT
webb@svenskaskolforeningen.ch
Ann-Katrin Netzer - Marknadsföring
marknadsforing@svenskaskolforeningen.ch
Karl Larsson - Eventansvarig
program@svenskaskolforeningen.ch
Show More