top of page

STYRELSEN

Styrelsen driver skolföreningen på uppdrag av föreningens medlemmar och arbetar på frivillig basis med planering, utveckling och organisation av verksamheten.

Om du vill veta mer om eller har synpunkter på styrelsens arbete är du välkommen att kontakta någon av ledamöterna eller delta i skolföreningens årsmöte i oktober.

bottom of page