top of page

ANMÄLAN

_34A8272.png

VEM SKA ANMÄLA SIG?

Ny anmälan ska göras för:

  • nya elever som inte tidigare har haft undervisning i Svenska Skolföreningen

  • äldre elever som vill gå över från gruppundervisning (åk 6-9) till Sofia Distans eller Hermods Distansgymnasium. 

I övriga fall behöver de som redan är elever i Svenska Skolföreningen inte göra en ny anmälan. Anmälan är fortlöpande fram till och med åk 9.

VIKTIGA DATUM!

Sista anmälningsdatum till nästa läsår är den 30 april 2024.

Om ni skulle vilja att ert barn börjar under ett redan påbörjat läsår, gör en anmälan och vi ska göra vårt yttersta för att ert barn ska få en plats i en existerande klass.

Observera att anmälningar till Sofia Distans och Hermods Distansgymnasium görs på dessa skolors respektive hemsidor. De har sina egna sista anmälningsdatum.

 

Anmälan till handledning för Sofia Distans och Hermods Distansgymnasium görs med Svenska Skolföreningens anmälningsformulär nedan.

 

_34A8076.png

SÅ ANMÄLER DU DITT BARN!

Klicka på knappen för att anmäla en elev.

OBS! De dagar och tider som anges i formuläret är baserade på de aktuella klasserna som finns idag. Inför skolstarten kan de behöva ändras beroende på hur elevunderlaget ser ut under kommande läsår. Innan vi fattar ett definitivt beslut kommer alla berörda familjer att informeras.

Vi försöker alltid att i möjligaste mån tillgodose era önskemål, givet de förutsättningar vi har.

VAD HÄNDER EFTER ANMÄLAN?

Så fort vi har fått in alla anmälningar kan vi börja planera för nästa läsår.


Anmälningarna är utgångspunkten för hur många lärare och klassrum vi behöver, på vilka orter vi sätter upp klasser, hur mycket undervisningsmaterial vi beställer och hur vi schemalägger undervisningen. Därför är det viktigt att din anmälan kommer in i tid.


I månadsskiftet juni/juli kommer vi att skicka en definitiv bekräftelse till dig via e-post som talar om på vilken ort samt vilken tid och dag som ditt barn kommer ha undervisning.

_34A8143.png
_34A8737.png

GÅR DET ATT ÄNDRA SIG?

Anmälan avser ett helt läsår. För nya elever finns möjlighet för max tre provlektioner vid terminens början. Det gäller enbart gruppundervisning och inte elever som tidigare har haft undervisning hos oss. De elever som slutar inom denna prövotid måste dock betala 75 CHF för undervisningsmaterialet, då det inte kan återanvändas.

Anmälan är bindande och fortlöpande fram till och med

årskurs 9. Eleven behöver inte anmäla sig mer än en gång i åk 1-9.

En avanmälan måste dock göras om eleven önskar sluta eller önskar övergår till Sofia Distans eller Hermods Distansgymnasium.

För anmälan till Sofia Distans eller till Hermods distansgymnasiet gäller samma regler. 

HUR GÖR NI OM NI VILL SLUTA?

Om du önskar avsluta undervisningen för ditt barn så måste en avanmälan göras fram till och med åk 9.

 

Klicka på knappen för att göra en avanmälan.

Avanmälan till nästa läsår ska göras (av vårdnadshavaren) senast 30 april under pågående läsår.


Om avanmälan inte gjorts i tid faktureras vårdnadshavaren för den undervisning som eleven skulle ha deltagit i.

 

PRISÖVERSIKT

Medlemsavgift per familj och läsår: 75 CHF

Skolavgift: Se tabellen nedan

Syskonrabatt: 150 CHF från och med andra barnet, gäller endast gruppundervisningen.

 

Notera att skolavgifterna till Sofia Distans och Hermods Distansgymnasium beror på elevens individuella bidragsberättigande. Detta varierar i regel på familjens situation i utlandet. Detaljer finns på respektive skolas hemsida. 

Anchor Price List
bottom of page