KALLELSE TILL ÅRSMÖTE, 28/9 2021

Tisdagen den 28 september kl 19.30 äger Svenska Skolföreningens årsmöte rum i Svenska Kyrkans lokaler på Kurvenstrasse 1 i Zürich.

Svenska Skolan är en förening och som medlemmar är ni hjärtligt välkomna att närvara vid mötet och diskutera hur vi kan vidareutveckla vår verksamhet. 

Om ni har frågor som ni vill ta upp men inte kan närvara den 28e, går det bra att skicka dessa till styrelsen innan årsmötet på adressen nedan.

För anmälan till mötet / ansökan om digital länk / skicka frågor: info@svenskaskolforeningen.ch

FILMKVÄLL MED LÄSK OCH POPCORN, 5/11 2021

Välkommen till filmkväll i Svenska kyrkans lokal där vi bjuder på popcorn och dryck.
Då visas filmen „ En häxa i familjen“ . 
Filmkväll för elever i åk 1-6 blir fredag 5 november kl 18.30, drop in från kl. 18.00.

Anmälan senast 29/10 till hanna@svenskaskolforeningen.ch

 
filmkväll.jpg

NYHETSBREV