top of page

ÅRSKURS 1-5

För yngre barn erbjuder vi kompletterande undervisning i svenska i form av gruppundervisning. Undervisningen följer Skolverkets rekommendationer och har en statligt fastställd kursplan.

 

Svenska Skolföreningens gruppundervisning uppfyller även kraven för HSK (kompletterande hemspråksundervisning) i kantonerna Zürich, Aargau, Schwyz, Zug, Luzern, Schaffhausen och Bern.

Vårt mål är att eleven ska behålla och vidareutveckla kunskaper i svenska, vilket också gör det lättare för eleven att komma (tillbaka) till Sverige för eventuell fortsatt vidareutbildning. Eleverna får förutom aktiv språkträning även kunskaper om Sveriges kulturella bakgrund, traditioner, geografi, historia och samhällsförhållanden.

475_316Image1.jpg

VEM KAN ANMÄLA SIG?

Alla barn med svenska som ett levande språk i hemmet är välkomna till Svenska Skolföreningen. 

 

Undervisningen erbjuds till utlandssvenska barn som studerar vid en lokal eller internationell skola.

Vi hjälper alltid eleven att hamna i en grupp som motsvarar hans eller hennes kunskapsnivå. 

Vi erbjuder även nybörjarkurser för barn i svenska. Läs mer här.

HUR FUNKAR GRUPPUNDERVISNING?

För årskurs 1-5 erbjuder vi gruppundervisning i 90 minuter, en gång i veckan, alltid efter ordinarie skoltid. Läxor ges i regel varje vecka.

 

En klass består av sju till tolv elever. Vi eftersträvar att klasserna omfattar högst två årskurser för att skapa så homogena grupper som möjligt.

Undervisningen följer Kursplanen för kompletterande svenska riktad till svenska elever i utlandet samt den kantonala Ramläroplanen för Heimatliche Sprache und Kultur (HSK).

 

_34A8370.png

HUR FUNKAR GRUPPUNDERVISNING?

För årskurs 1-5 erbjuder vi gruppundervisning en gång i veckan, i 90 minuter, alltid efter ordinarie skoltid. Läxor ges i regel varje vecka.

En klass består av sju till tolv elever. Vi eftersträvar att klasserna omfattar högst två årskurser för att skapa så homogena grupper som möjligt.

Undervisningen följer kursplanen för kompletterande svenska riktad till svenska elever i utlandet samt den kantonala ramläroplanen för Heimatliche Sprache und Kultur (HSK).

 

_34A8370.png
_34A8550.png

VAR & NÄR SKER UNDERVISNINGEN?

Svenska Skolföreningen erbjuder undervisning på många orter i Zürich med omnejd. Undervisningen sker alltid efter ordinarie skoltid.

 

Vilka årskurser som erbjuds vid vilken ort varierar från år till år och beror på det aktuella elevunderlaget. Årets undervisningsorter och klasser hittar du här.

Vi arbetar ständigt på att växa och förbättra oss och försöker alltid hitta flexibla lösningar för dig och ditt barn. Om du är osäker, kontakta oss, så försöker vi hjälpa dig.

VAD KOSTAR GRUPPUNDERVISNING?

Alla familjer betalar en årlig medlemsavgift på 75 CHF.

Utöver det tillkommer en årlig skolavgift på 750 CHF per elev, förutsatt att minst en vårdnadshavare är svensk medborgare och att svenskan används i det dagliga umgänget med barnet eftersom den svenska staten då betalar ut statsbidrag till föreningen. Avgiften för elever som inte uppfyller dessa krav är 1050 CHF per elev och år.

Även för finlandssvenska elever ansöker skolföreningen om statsbidrag.

 

Föreningen tillämpar även syskonrabatter. En prisöversikt finns här.

_34A8281.png
_34A8379.png

FÅR BARNEN BETYG?

I kantonerna Zürich, Aargau, Schwyz, Zug, Luzern och Bern är Svenska Skolföreningen ackrediterad partner i HSK (kompletterande hemspråksundervisning).

 

Det innebär att Svenska Skolföreningens elever som går i den schweiziska grundskolan i en av dessa kantoner får svenskan noterad i sitt "Zeugnis" (betyg). Även elever som läser på internationella skolor erhåller betyg.

 

Betygsättningen är obligatorisk och sker enligt de riktlinjer och mallar som gäller för samtliga hemspråkslärare i de respektive kantonerna.

bottom of page