top of page

ÅRSKURS 6-9

I årskurs 6 till 9 erbjuder Svenska Skolföreningen två olika undervisningsalternativ. Vi erbjuder dels traditionell gruppundervisning, dels handledning för Sofia Distans.

 Sofia Distans är en kommunal grundskola i Stockholms som erbjuder distansundervisning i svenska för årskurs 6-9. Undervisningen sker via dator och baseras på inlämningsuppgifter som eleven utför på egen hand med hjälp av en handledare.  

 

OBS i läsår 2023/24 kommer vi inte att ha en handledningskurs för Sofia Distans i Svenska Skolföreningen.

_34A8675.png

VEM KAN ANMÄLA SIG ? 

Alla barn med svenska som ett levande språk i hemmet är välkomna till Svenska Skolföreningen.

 

Undervisningen erbjuds till utlandssvenska barn som studerar vid en lokal eller internationell skola.

Vi hjälper alltid eleven att hamna i en grupp som motsvarar hans eller hennes kunskapsnivå. 

Det är inget krav att eleven har haft svenskundervisning innan de börjar med undervisning i skolföreningens regi. 

HUR FUNGERAR GRUPPUNDERVISNING?

Svenska Skolföreningen erbjuder gruppundervisning  som ett alternativ för åk 6/7 och 8/9. Gruppundervisningen,  som sker i grupper om sju till tolv elever, är mindre krävande än Sofia Distans.

Gruppundervisningen ger inget officiellt svenskt betyg. Istället får eleven, om den läser på schweizisk grundskola, svenska noterad i sitt  "Zeugnis" (betyg). Även elever som läser på internationella skolor erhåller betyg.

Undervisningen följer kursplanen för kompletterande svenska riktad till svenska elever i utlandet samt den kantonala ramläroplanen för Heimatliche Sprache und Kultur (HSK).

 

_34A8670.png
_34A8592.png

HUR FUNGERAR SOFIA DISTANS?

Elever som följer Sofia Distans får hemuppgifter att lösa och lämna in till sin lärare i Sverige för bedömning.

Svenska Skolföreningens lärare fungerar som handledare och hjälper eleven att planera och finslipa sitt arbete för att nå de mål som kursen i Sverige kräver. Undervisningen kan ske enskilt via Skype eller i små grupper. 

 

OBS i läsår 2023/24 kommer vi inte att ha en handledningskurs för Sofia Distans i Svenska Skolföreningen.

 

Handledningen är inget krav från distansskolan i Sverige men underlättar inlärningen avsevärt.

 

Sofia Distans utdelar ett officiellt betyg i svenska till eleven. Anmälan sker direkt på Sofia Distans hemsida.

 

VAR & NÄR SKER UNDERVISNINGEN?

Gruppundervisning erbjuds på många orter i Zürich med omnejd och äger alltid rum efter ordinarie skoltid.

Vilka årskurser som erbjuds vid vilken ort varierar från år till år och beror på det aktuella elevunderlaget. Årets undervisningsorter och klasser hittar du här.

Undervisning på Sofia Distans sker i hemmet via Skype eller i små grupper som arrangeras av handledaren. Handledningen äger i regel rum varannan vecka eller enligt överenskommelse. 

OBS i läsår 2023/24 kommer vi inte att ha en handledningskurs för Sofia Distans i Svenska Skolföreningen.

_34A8118.png
_34A8462.png

VAD KOSTAR GRUPPUNDERVISNING?

Alla familjer betalar en årlig medlemsavgift på 75 CHF.

Utöver det tillkommer en årlig skolavgift på 1000 CHF per elev, förutsatt att minst en vårdnadshavare är svensk medborgare och att svenskan används i det dagliga umgänget med barnet, eftersom den svenska staten då betalar ut statsbidrag till föreningen. Avgiften för elever som inte uppfyller dessa krav är 1300 CHF per elev och år.

För finlandssvenska elever ansöker skolföreningen om finskt statsbidrag.

Föreningen tillämpar även syskonrabatter. En prisöversikt finns här.

VAD KOSTAR SOFIA DISTANS?

Även för dessa elever betalar familjen en årlig medlemsavgift på 75 CHF.

Skolavgiften till Sofia Distans betalas direkt till Sofia Distans. Avgiften varierar mellan 785 SEK - 7850 SEK per år, beroende på bidragsberättigande. Läs mer på Sofia Distans kostnadsöversikt.

Handledning av Svenska Skolföreningens lärare kostar 1300 CHF per år och betalas till Skolföreningen.

 

OBS i läsår 2023/24 kommer vi inte att ha en handledningskurs för Sofia Distans i Svenska Skolföreningen.

_34A8281.png
bottom of page