ÅRSKURS 6-9

I årskurs 6 till 9 erbjuder Svenska Skolföreningen två olika undervisningsalternativ. Vi erbjuder dels traditionell gruppundervisning, men även handledning för Sofia DistansSofia Distans är en kommunal grundskola i Stockholms som erbjuder distansundervisning i svenska för årskurs 6-9. Undervisningen sker via dator och baseras på inlämningsuppgifter som eleven utför på egen hand med hjälp av en handledare.

VEM KAN ANMÄLA SIG ? 

Alla barn med svenska som ett levande språk i hemmet är välkomna till Svenska Skolföreningen! 

 

Undervisningen erbjuds till utlandssvenska barn som studerar vid en lokal eller internationell skola.

Vi hjälper alltid eleven att hamna i en grupp som motsvarar hans eller hennes kunskapsnivå. 

Det är inget krav att eleven har haft svenskundervisning innan de börjar med undervisning i skolföreningens regi. 

HUR FUNGERAR HANDLEDNING?

Elever som följer Sofia Distans får hemuppgifter att lösa och lämna in till sin lärare i Sverige för bedömning.

Svenska Skolföreningens lärare fungerar som handledare och hjälper eleven att planera och finslipa sitt arbete för att nå de mål som kurserna i Sverige kräver. Undervisningen, sker enskilt via Skype eller i mindre grupper. Handledningen är inget krav från distansskolan i Sverige, men underlättar inlärningen avsevärt.

 

Sofia Distans utdelar ett officiellt betyg i svenska till eleven. Anmälan sker direkt på Sofia Distans hemsida.

 

HUR FUNKAR GRUPPUNDERVISNING?

Svenska Skolföreningen erbjuder gruppundervisning  som ett alternativ för åk 6/7 och 8/9. Gruppundervisningen,  som sker i grupper om 7 till 12 elever, är mindre krävande än Sofia Distans.

Gruppundervisningen ger inget officiellt svenskt betyg. Istället får eleven, om den läser på schweizisk grundskola, svenska noterad i sitt  "Zeugnis".

Undervisningen följer Kursplanen för kompletterande svenska riktad till svenska elever i utlandet samt den kantonala Ramläroplanen för Heimatliche Sprache und Kultur (HSK).

 

VAR & NÄR SKER UNDERVISNINGEN?

Undervisning på Sofia Distans sker i hemmet eller i små grupper som arrangeras av handledaren. Handledningen äger i regel rum varannan vecka eller enligt överenskommelse.

Gruppundervisning finns på flera orter i Zürich med omnejd och äger alltid rum efter ordinarie skoltid, en gång i veckan. Våra nuvarande undervisningorter hittar du här

Vilka årskurser som erbjuds vid vilken ort varierar från år till år och beror på det aktuella elevunderlaget.

VAD KOSTAR GRUPPUNDERVISNING?

Alla familjer betalar en årlig medlemsavgift på 75 CHF.

Utöver det tillkommer en årlig skolavgift på 1000 CHF per elev, förutsatt att minst en vårdnadshavare är svensk medborgare och att svenska används i det dagliga umgänget med barnet, eftersom den svenska staten i dessa fall betalar ett s.k. statsbidrag till föreningen.

Avgiften för elever som inte uppfyller kraven för statsbidrag är 1300 CHF per elev och år.

För finlandssvenska elever ansöker skolföreningen om finskt statsbidrag. Föreningen tillämpar även syskonrabatter. En prisöversikt finns här.

VAD KOSTAR SOFIA DISTANS?

Även för dessa elever betalar alla familjer en årlig medlemsavgift på 75 CHF.

Skolavgiften till Sofia Distans betalas direkt till Sofia Distans. Avgiften varierar mellan 700 SEK - 7499 SEK per år beroende på bidragsberättigande. Läs mer här och här.

Handledning av Svenska Skolföreningens lärare kostar 1300 CHF per år och betalas till Skolföreningen. En prisöversikt finns här.