VI OCH DU, TILLSAMMANS!

VI SÖKER DIG!

Du, som medlem, äger föreningen, tillsammans med alla andra medlemmar! Vi, du och jag, är de som driver föreningen och utvecklar den till en fantastisk plats för barn att lära sig svenska. Allt vi gör bygger på personlig initiativkraft från medlemmarna.

Genom att delta i föreningsarbetet bidrar du till föreningens stabilitet och kontinuitet. Du kan alltid vara med och påverka hur föreningen jobbar! 

JUST NU SÖKER STYRELSEN NYA LEDAMÖTER

  • Kontakta oss i styrelsen om du är intresserad att engagera dig i dina barns svenskundervisning. Just nu är posten som sekreterare om du vill engagera dig mer kontinuerligt eller så kan du hjälpa oss genom att vara revisor.

ÅRSMÖTET FÖR VIKTIGA BESLUT

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Besluten som medlemmarna tar här styr hela verksamheten. Som medlem har du rösträtt om föreningens framtid. Kom på årsmötet och delta i föreningens framtid, besluta om vilka som ska ingå i styrelsen och vilka uppdrag de ska ha. 

Om du vill vara med och bidra med din kraft i föreningens arbete, kontakta oss i styrelsen!