top of page

VI OCH DU, TILLSAMMANS!

LÄRARE I KOMPLETTERANDE SVENSKA 

Vi söker dig som är intresserad av att undervisa i kompletterande svenska i Zürich och omgivning. 

Svenska Skolföreningen organiserar hemspråksundervisning i svenska i Zürich och kringliggande kantoner sedan 1992. 

Föreningens syfte är att hjälpa barn med svenskt ursprung att upprätthålla och vidareutveckla sitt hemspråk. Föreningen är godkänd av Skolverket i både Sverige och flera schweiziska kantoner (ZH, AG, ZG) och följer de respektive kursplanerna. Föreningen har mer än 200 elever vilka undervisas av ett team om 8 lärare. Eleverna är fördelade på årskurs 1 

till och med gymnasiet samt Tisus-förberedande kurs. 

Skolföreningen erbjuder anställning (timanställning) och är framförallt intresserad av 

dig som: 

• är behörig i svenska eller svenska som andraspråk 

• har goda kunskaper i samhällskunskap, geografi och historia 

• har erfarenhet av att arbeta med flerspråkiga elever 

• bekväm med att arbeta både självständigt och i team med arbetslaget 

• har kunskaper i tyska motsvarande B1

• är bosatt i Schweiz 

 

Är du intresserad? 

Hör av dig till Håkan Wardell

personal@svenskaskolforeningen.ch 

 

MEDLEM I STYRELSE

 

Du, som medlem, äger föreningen, tillsammans med alla andra medlemmar! Vi, du och jag, är de som driver föreningen och utvecklar den till en fantastisk plats för barn att lära sig svenska. Allt vi gör bygger på personlig initiativkraft från medlemmarna.

Genom att delta i föreningsarbetet bidrar du till föreningens stabilitet och kontinuitet. Du kan alltid vara med och påverka hur föreningen jobbar! 

bottom of page