VI OCH DU, TILLSAMMANS!

VI SÖKER DIG!

 

LÄRARE 

 

Vi söker dig som är intresserad av att undervisa i kompletterande svenska.

 

Svenska Skolföreningen organiserar hemspråksundervisning i svenska i Zürich och

kringliggande kantoner sedan 1992. Vi skall inför skolåret 2021/22 börja med undervisning i Bern. 

Föreningens syfte är att hjälpa barn med svenskt ursprung att upprätthålla och vidareutveckla sitt hemspråk. Föreningen är erkänd av Skolverket i både Sverige och flera schweiziska kantoner (ZH, AG, ZG) och följer de respektive kursplanerna. Föreningen har för närvarande drygt 150 elever vilka undervisas av ett team om ca 8 lärare. Eleverna är fördelade på årskurs 1 till och med gymnasiet samt Tisus-förberedande kurs.

 

Skolföreningen erbjuder anställning (timanställning) och är framförallt intresserad av

dig som:

  • är behörig i svenska eller svenska som andraspråk

  • har goda kunskaper i samhällskunskap, geografi och historia

  • har erfarenhet av att arbeta med flerspråkiga elever

  • bekväm med att arbeta både självständigt och i team med arbetslaget

  • har kunskaper i tyska motsvarande B1

  • är bosatt i Schweiz

 

Är du intresserad?

Hör av dig till Rickard Lennström

079 391 13 52

personal@svenskaskolforeningen.ch

MEDLEM I STYRELSE

 

Du, som medlem, äger föreningen, tillsammans med alla andra medlemmar! Vi, du och jag, är de som driver föreningen och utvecklar den till en fantastisk plats för barn att lära sig svenska. Allt vi gör bygger på personlig initiativkraft från medlemmarna.

Genom att delta i föreningsarbetet bidrar du till föreningens stabilitet och kontinuitet. Du kan alltid vara med och påverka hur föreningen jobbar! 

JUST NU SÖKER STYRELSEN NYA LEDAMÖTER

  • Kontakta oss i styrelsen om du är intresserad att engagera dig i dina barns svenskundervisning. Just nu är posten som
    Eventansvarig om du vill engagera dig mer kontinuerligt.

ÅRSMÖTET FÖR VIKTIGA BESLUT

 

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Besluten som medlemmarna tar här styr hela verksamheten. Som medlem har du rösträtt om föreningens framtid. Kom på årsmötet och delta i föreningens framtid, besluta om vilka som ska ingå i styrelsen och vilka uppdrag de ska ha. 

Om du vill vara med och bidra med din kraft i föreningens arbete, kontakta oss i styrelsen!