top of page

VI OCH DU, TILLSAMMANS!

STYRELSEN SÖKER NY PERSONALANSVARIG

Styrelsen behöver nytt stöd inom personalområdet inför det nya läsåret 24/25. Bland föräldrarna i Svenska Skolföreningen söker vi en engagerad medlem som kan ta hand om personalfrågor några timmar i månaden.

Vill du ta på dig en viktig roll i styrelsen och bidra till organisationens professionella utveckling, vänligen kontakta oss här: info@svenskaskolforenigen.ch.

LÄRARE I KOMPLETTERANDE SVENSKA 

 

Vi söker dig som är intresserad av att undervisa i kompletterande svenska i Zürich och omgivning. 

Svenska Skolföreningen organiserar hemspråksundervisning i svenska i Zürich och kringliggande kantoner sedan 1992. 

Föreningens syfte är att hjälpa barn med svenskt ursprung att upprätthålla och vidareutveckla sitt hemspråk. Föreningen är godkänd av Skolverket i både Sverige och flera schweiziska kantoner (ZH, AG, ZG) och följer de respektive kursplanerna. Föreningen har mer än 200 elever vilka undervisas av ett team om 8 lärare. Eleverna är fördelade på årskurs 1 

till och med gymnasiet samt Tisus-förberedande kurs. 

Skolföreningen erbjuder anställning (timanställning) och är framförallt intresserad av 

dig som: 

• är behörig i svenska eller svenska som andraspråk 

• har goda kunskaper i samhällskunskap, geografi och historia 

• har erfarenhet av att arbeta med flerspråkiga elever 

• bekväm med att arbeta både självständigt och i team med arbetslaget 

• har kunskaper i tyska motsvarande B1

• är bosatt i Schweiz 

 

Är du intresserad? 

Hör av dig till Håkan Wärdell

personal@svenskaskolforeningen.ch 

 

bottom of page