top of page

GYMNASIESTUDIER

För gymnasieelever erbjuder Svenska Skolföreningen handledning för Hermods Distansgymnasium. Undervisningen, som följer den svenska kursplanen i svenska, sker enskilt via Skype eller i mindre grupper. Läraren handleder och hjälper eleven att planera sitt arbete och nå de mål som kurserna i Sverige kräver.

 

Handledning är inget krav från distansskolan i Sverige men underlättar inlärningen avsevärt. Anmälan sker direkt till Hermods Distansgymnasium och Hermods ansvarar för betygssättningen.

Ett alternativ till att läsa på Hermods Distansgymnasium är att göra Tisustestet som är ett behörighetsgivande test i svenska för studenter som vill söka till svenska universitet eller högskolor. Svenska Skolföreningen erbjuder förberedande undervisning till Tisustestet.
OBS i läsår 2023/24 kommer vi inte att ha en Hermods eller Tisus handledningskurs i Svenska Skolföreningen.

_34A8685.png

VEM KAN ANMÄLA SIG?

För att få behörighet att läsa svenska på gymnasiet krävs ett betyg i svenska från årskurs 9.

För att få behörighet i svenska till universitets- och högskolestudier i Sverige krävs åtminstone betyg E i gymnasiekursen Svenska 3 eller ett godkänt resultat på Tisustestet

HUR FUNGERAR HERMODS?

Eleven läser svenska på Hermods Distansgymnasium där studierna planeras tillsammans med en handledare från Svenska Skolföreningen.

Undervisningen sker genom inlämningsuppgifter som görs enskilt. Eleven har kontakt med dels sin lärare på Hermods, dels med handledaren som hjälper till att planera och finslipa uppgifterna innan de lämnas in.

Anmälan sker direkt på Hermods hemsida och anmälan om handledning görs här
 

OBS i läsår 2023/24 kommer vi inte att ha en Hermods handledningskurs i Svenska Skolföreningen.

_34A7967.png
_J3A7457.png

VAD KOSTAR HERMODS?

Alla familjer betalar en årlig medlemsavgift på 75 CHF.

Skolavgiften till Hermods betalas direkt till Hermods Distansgymnasium. Avgiften varierar beroende på bidragsberättigande. Läs mer här.

 

Handledning av Svenska Skolföreningens lärare kostar 1300 CHF per år och betalas till Skolföreningen.

VAD ÄR TISUSTESTET?

Tisustestet är ett behörighetsgivande test i svenska för studenter som vill söka till akademiska studier i Sverige och som har en utländsk gymnasieutbildning men saknar ett godkänt gymnasiebetyg i svenska. Tisustestet är alltså ett alternativ till Hermods.

Det finns inga krav på att ha läst viss litteratur eller ha genomgått vissa kurser för att ta Tisustestet. Däremot måste elevens svenska ligga på en tillräckligt hög nivå för att lämpa sig för akademiska studier.

Svenska Skolföreningen erbjuder förberedande undervisning inför Tisustestet.

 

OBS i läsår 2023/24 kommer vi inte att ha en Tisus handledningskurs i Svenska Skolföreningen.

_34A8112.png
_J3A7522.png

HUR FUNGERAR TISUSSTUDIER?

Tillsammans med en lärare från Svenska Skolföreningen gör ni under 17-18 lektioner à 45 minuter noggranna förberedelser inför Tisustestet.

Under handledningen analyserar ni gamla test, övar på relevanta uppgifter såsom läsförståelse, ordkunskap, analys av olika typer av texter samt förbereder er inför den muntliga delen av testet.

Kostnaden för testet är 2200 SEK samt 1300 CHF för handledning. 

Anmälan till Tisustestet görs här och anmälan om handledning av Svenska Skolföreningens lärare görs här.

 

OBS i läsår 2023/24 kommer vi inte att ha en Tisus handledningskurs i Svenska Skolföreningen.

 

 

 

bottom of page