GYMNASIESTUDIER

För gymnasieelever erbjuder Svenska Skolföreningen handledning för Hermods Distansgymnasium. Undervisningen, som följer den svenska kursplanen i svenska, sker enskilt via Skype eller i mindre grupper. Läraren handleder och hjälper eleven att planera sitt arbete och nå de mål som kurserna i Sverige kräver.

 

Handledning är inget krav från distansskolan i Sverige, men underlättar inlärningen avsevärt. Anmälan sker direkt till Hermods Distansgymnasium och Hermods ansvarar för betygssättningen.

Ett alternativ till att läsa på Hermods Distansgymnasium är att göra Tisustestet som är ett behörighetsgivande test i svenska för studenter som vill söka till akademiska studier på svenska universitet eller högskolor. Svenska Skolföreningen erbjuder förberedande undervisning till Tisustestet.

 

VEM KAN ANMÄLA SIG?

För att få behörighet att läsa svenska på gymnasiet krävs ett betyg i svenska från årskurs 9.

För att få behörighet i svenska till universitets- och högskolestudier i Sverige krävs åtminstone betyg E i gymnasiekursen Svenska 3 eller ett godkänt resultat på ett sk Tisustest "Svenska för universitets- och högskolestudier". För mer information om Tisustestet, besök www.su.se.

HUR FUNGERAR HERMODS?

Eleven läser svenska på Hermods Distansgymnasium, där studierna planeras tillsammans med en handledare från Svenska Skolföreningen.

 

Eleven har kontakt med sin lärare (på Hermods) och handledare (från Svenska Skolföreningen) på bestämda tider.

Undervisningen sker genom inlämningsuppgifter som görs enskilt på egen tid. Uppgifterna planeras och finslipas tillsammans med handledaren, tex. via Skype, på överenskomna tider innan de lämnas in.

VAD KOSTAR HERMODS?

Alla familjer betalar en årlig medlemsavgift på 75 CHF.

Skolavgiften till Hermods betalas direkt till Hermods Distansgymnasium. Avgiften varierar mellan 6500 SEK - 9500 SEK per år beroende på bidragsberättigande. Läs mer här.

Anmälan till Hermods sker på Hermods egen hemsida.

Handledning av Svenska Skolföreningens lärare kostar 1300 CHF per år och betalas till Skolföreningen. Anmälan om handledning görs här.

VAD ÄR TISUS?

Tisus är ett behörighetsgivande test i svenska för studenter som vill söka till akademiska studier i Sverige och som har en utländsk gymnasieutbildning, men saknar ett godkänt gymnasiebetyg i svenska. Tisustestet är alltså ett alternativ till Hermods.

Det finns inga krav på att ha läst viss litteratur eller ha genomgått vissa kurser för att ta Tisustestet. Däremot måste elevens svenska ligga på en tillräckligt hög nivå för att lämpa sig för akademiska studier.

Svenska Skolföreningen erbjuder förberedande undervisning inför Tisustestet.

HUR FUNGERAR TISUSSTUDIER?

Tillsammans med en lärare från Svenska Skolföreningen gör ni under 17-18 lektioner (45 minuter) noggranna förberedelser inför Tisustestet.

Under handledningen analyserar ni gamla test, övar på relevanta uppgifter såsom läsförståelse, ordkunskap, analys av olika typer av texter samt förbereder er inför den muntliga delen av testet.

Anmälan till Tisustestet görs på här.

Kostnaden för testet är ca 2200 SEK.

Anmälan om handledning av Svenska Skolföreningens lärare, som kostar 1300 CHF per år, görs här.