top of page

ÅRSKURS 4-9 ONLINE

För elever i årskurs 4-9 som inte har möjlighet att komma till gruppundervisning i en lokal i närheten erbjuder vi onlineklasser . Dagarna för onlineundervisning för årskurs 4-6 är måndag kl. 18.30-20.00 och onsdag kl. 19.00-20.30 för åk 7-9. 

 

Svenska Skolföreningens gruppundervisning uppfyller även kraven för HSK (kompletterande hemspråksundervisning) i kantonerna Zürich, Aargau, Schwyz, Zug, Luzern, Schaffhausen och Bern.

Vårt mål är att eleven ska behålla och vidareutveckla kunskaper i svenska, vilket också gör det lättare för eleven att komma (tillbaka) till Sverige för eventuell fortsatt vidareutbildning. Eleverna får förutom aktiv språkträning även kunskaper om Sveriges kulturella bakgrund, traditioner, geografi, historia och samhällsförhållanden.

Äldre barn.jpg

VEM KAN ANMÄLA SIG?

Alla barn i åk 4-9 som inte har möjlighet att komma till gruppundervisningen i en lokal i närheten är välkomna till onlineundervisningen. 

 

För att vi skall kunna planera undervisningen, är sista chansen att anmäla sig till onlineundervisningen den 30 april 2024.

 

Vill du byta från gruppundervisning till en onlineklass, vänligen kontakta info@svenskaskolforeningen.ch senast den 30 April 2024.

HUR FUNKAR GRUPPUNDERVISNING?

För årskurs 1-5 erbjuder vi gruppundervisning i 90 minuter, en gång i veckan, alltid efter ordinarie skoltid. Läxor ges i regel varje vecka.

 

En klass består av sju till tolv elever. Vi eftersträvar att klasserna omfattar högst två årskurser för att skapa så homogena grupper som möjligt.

Undervisningen följer Kursplanen för kompletterande svenska riktad till svenska elever i utlandet samt den kantonala Ramläroplanen för Heimatliche Sprache und Kultur (HSK).

 

_34A8370.png
Main.jpg

HUR FUNGERAR ONLINEUNDERVISNINGEN?

För årskurs 4-9 erbjuder vi onlineundervisning via google meet en gång i veckan, i 90 minuter, för åk 4-6 måndag kl. 18.30-20.00 och onsdag kl. 19.00-20.30 för åk 7-9. Läxor ges i regel varje vecka.

 

Vi har samma antal lektionstimmar som fysiska undervisningen inklusive 2 tillfällen med 2 lektionstimmar fysiska lektioner per termin.

 

Sommar- och julavslutning ingår naturligtvis också, likaså de andra aktiviteter som skolföreningen anordnar.

Undervisningen följer Skolverkets rekommendationer och har en statligt fastställd kursplan.

 

Vi eftersträvar att klasserna omfattar högst två årskurser för att skapa så homogena grupper som möjligt. 

Undervisningen följer kursplanen för kompletterande svenska riktad till svenska elever i utlandet samt den kantonala ramläroplanen för Heimatliche Sprache und Kultur (HSK).

 

_J3A7563.png

VAR & NÄR SKER UNDERVISNINGEN?

Onlineundervisningen sker i grupp via skype. 

 

Vilka årskurser som erbjuds varierar från år till år och beror på det aktuella elevunderlaget.

Vi arbetar ständigt på att växa och förbättra oss och försöker alltid hitta flexibla lösningar för dig och ditt barn. Om du är osäker, kontakta oss, så försöker vi hjälpa dig.

VAD KOSTAR GRUPPUNDERVISNING?

Kostnaden för onlineundervisningen är samma som för den fysiska undervisningen.

Alla familjer betalar en årlig medlemsavgift på 75 CHF.

Utöver det tillkommer en årlig skolavgift på 750 CHF per elev, förutsatt att minst en vårdnadshavare är svensk medborgare och att svenskan används i det dagliga umgänget med barnet eftersom den svenska staten då betalar ut statsbidrag till föreningen. Avgiften för elever som inte uppfyller dessa krav är 1050 CHF per elev och år.

Även för finlandssvenska elever ansöker skolföreningen om statsbidrag.

 

Föreningen tillämpar även syskonrabatter. En prisöversikt finns här.

_34A8281.png

FÅR BARNEN BETYG?

lasa.jpg

I kantonerna Zürich, Aargau, Schwyz, Zug, Schaffhausen, Luzern och Bern är Svenska Skolföreningen ackrediterad partner i HSK (kompletterande hemspråksundervisning).

 

Det innebär att Svenska Skolföreningens elever som går i den schweiziska grundskolan i en av dessa kantoner får svenskan noterad i sitt "Zeugnis" (betyg). Även elever som läser på internationella skolor erhåller betyg.

 

Betygsättningen är obligatorisk och sker enligt de riktlinjer och mallar som gäller för samtliga hemspråkslärare i de respektive kantonerna.

BEGINNER
bottom of page